1. Wykorzystanie urządzeń Internetu Rzeczy w przemyśle

The use of Internet of Things (IoT) devices in various industries

 

PL

Zasób 1

Politechnika Warszawska zaprasza do konsultacji wykorzystania urządzeń Internetu Rzeczy w przemyśle. Badanie prowadzone jest przez Politechnikę Warszawską wspólnie z międzynarodowym konsorcjum uniwersytetów z 13 krajów. Celem jest zrozumienie czynników, które wpływają na akceptację technologii urządzeń Internetu Rzeczy w przemyśle. Wyniki będą wykorzystane do oceny akceptacji technologii Internetu Rzeczy w przemyśle w różnych krajach.

EN

Zasób 2

Warsaw University of Technology invites you to take part in the survey referring to the use of Internet of Things (IoT) devices in various industries. This survey is conducted by the Warsaw University of Technology and an international consortium of universities from 13 countries. Its purpose is to understand the factors that influence the acceptance of the technology of IoT devices in various industries. Results will be used to assess the acceptance of IoT technologies in various industries and countries.