2. Wykorzystanie urządzeń Internetu Rzeczy w inteligentnych miastach

The use of Internet of Things (IoT) devices in smart cities

 

PL

Zasób 1

Politechnika Warszawska zaprasza do konsultacji wykorzystania urządzeń Internetu Rzeczy w inteligentnych miastach w celu lepszego zaprojektowania przestrzeni miejskiej dla potrzeb wszystkich użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami. Badanie prowadzone jest przez Politechnikę Warszawską wspólnie z międzynarodowym konsorcjum uniwersytetów z 13 krajów. Celem jest zrozumienie czynników, które wpływają na akceptację technologii urządzeń Internetu Rzeczy przez mieszkańców, władze miasta oraz wszystkich interesariuszy. Wyniki będą wykorzystane do oceny akceptacji technologii Internetu Rzeczy działających w trybie Edge Computing w przestrzeni miejskiej.

EN

Zasób 2

Warsaw University of Technology invites you to take part in the survey referring to the use of Internet of Things (IoT) devices in smart cities to better design urban spaces for the needs of all users, including people with disabilities. This survey is conducted by the Warsaw University of Technology and an international consortium of universities from 13 countries. Its purpose is to understand the factors that influence the acceptance of the technology of IoT devices by residents, city authorities and all stakeholders. Results will be used to assess the acceptance of IoT and Edge Computing technologies in urban spaces.