3. Sensory Internetu Rzeczy w inteligentnym Płocku

Zapraszamy do wypełnienia ankiety na temat zastosowania Internetu Rzeczy w inteligentnym Płocku

Sensory Internetu Rzeczy

Niniejsza ankieta prowadzona jest przez Politechnikę Warszawską w ramach projektu „Identyfikacja czynników determinujących akceptację rozwiązań wykorzystujących sensory Internetu Rzeczy jako elementu warunkującego projektowanie uniwersalne w inteligentnych miastach”, realizowanego w ramach konkursu Prezydenta Miasta Płocka na finansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach zadania „Współpraca z wyższymi uczelniami”, umowa o grant nr 23/WEP/z/1119/2021.

ankieta płock

ANKIETA