Ogólnopolski Konkurs Matematyczny Continuum 2023

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych, średnich do udziału w VII edycji Konkursu Matematycznego „CONTINUUM” organizowanego przez Politechnikę Warszawską Filię w Płocku i Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza.

Konkurs ma na celu popularyzację wiedzy i umiejętności matematycznych oraz motywowanie uzdolnionych matematycznie uczniów do zdobywania wiedzy, a nauczycieli do pracy z młodymi pasjonatami matematyki. Zakres tematyczny Konkursu obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej dla szkół podstawowych i średnich

TERMINARZ KONKURSU dla uczniów szkół średnich
Przyjmowanie zgłoszeń
(poprzez formularz zgłoszeniowy)
do 8 marca 2023 r.*
Logowanie testowe na platformę konkursową

14 marca 2023, godz. 17:00 – 18:30

Forma zdalna

Etap I (90 minut)

15 marca 2023 r., godz. 17:00 – 18:30

Forma zdalna

Etap II (90 minut)

29 marca 2023 r., godz. 12:00 – 13:30

Forma stacjonarna

Politechnika Warszawska Filia w Płocku, ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock

Zakończenie VII edycji Konkursu

13 kwietnia 2023 r. godz. 13:00

Sala nr 118 (Sala Rady Wydziału)
I piętro
Politechnika Warszawska Filia w Płocku, ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock

*Po zakończeniu rejestracji, do zakwalifikowanych osób wysłany zostanie e-mail z dalszymi instrukcjami.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem Konkursu. Zgłoszenie się jest równoznaczne z akceptacją jego warunków.

Informacje o Konkursie dla uczniów szkół podstawowych dostępne są na stronie https://zsce.pl/?page_id=576

Kontakt: