Czas na nowe wyzwania – zarejestruj się na studia!

Czas na nowe wyzwania – zarejestruj się na studia!

do 21 lipca trwa rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia

Obecnie w naszej ofercie studiów stacjonarnych I stopnia znajdują się:

Jest to nabór na studia rozpoczynające się od semestru zimowego, czyli już w październiku 2024 roku. Rejestracja odbywa się przez system irk.pw.edu.pl

Czas na zapisy i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej upływa 21 lipca 2024 roku. Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 25 lipca 2024 roku

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Rekrutacja.

Zapisy

UWAGA!

Zapisy na studia niestacjonarne I i II stopnia oraz na studia stacjonarne II stopnia rozpoczną się 1 sierpnia i potrwają do 11 września 2024 roku.

Grant na start!

Program polega na wypłacaniu z budżetu miasta stypendiów w wysokości 5 tys. zł dla osób, które w tym roku podejmą studia w Płocku. 

Otrzymają je nowoprzyjęci studenci pierwszego roku studiów, którzy uzyskali dwa najwyższe wyniki na każdym z wydziałów w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia w roku akademickim 2024/2025. W przypadku uzyskania takiego samego wyniku przez kilka osób komisja bierze pod uwagę inne udokumentowane osiągnięcia, np. wyniki uzyskane w olimpiadach, czy konkursach. Studenci mogą z grantów np. opłacić uczestnictwo w kursach, szkoleniach, nabyć literaturę naukową, czy kupić sprzęt, np. komputer, oprogramowanie, drukarki, a także pomoce dydaktyczne, materiały biurowe, czy dostęp do Internetu.

Terminarz rekrutacji - studia stacjonarne I stopnia

Data Szczegóły procesu rekrutacji na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia
3 czerwca – 21 lipca rejestracja w IRK (zapisy internetowe)
wnoszenie opłaty rekrutacyjnej
dokonywanie korekt na koncie rejestracyjnym w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)
samodzielne wpisywanie w systemie IRK wyników maturalnych
samodzielne wpisywanie w systemie IRK wyników z dyplomów potwierdzających określone kwalifikacje zawodowe

elektroniczne przesyłanie w systemie IRK skanów:

  • zaświadczeń, dyplomów laureatów i finalistów olimpiad/konkursów/turniejów,
  • tzw. "starych matur" (matury uzyskane do 2005 roku) ,
  • dyplomów potwierdzających określone kwalifikacje zawodowe na poziomie technika (nie należy mylić dyplomu z certyfikatami/świadectwami z poszczególnych egzaminów),
  • dyplomów IB i EB,
  • innych świadectw wydanych poza polskim systemem edukacji (w przypadku braku dyplomu lub świadectwa konieczność dostarczenia zaświadczenia o zdaniu egzaminów wraz z ich wynikami)
do 25 lipca opublikowanie wyników kwalifikacji
26 lipca – 30 lipca przekazanie oryginałów dokumentów przez zakwalifikowanych kandydatów według harmonogramu poniżej (do godz. 15:00 w dniu 30 lipca)
Przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych kandydatów w pokoju
 nr 18 (ul. Łukasiewicza 17; 09-400 Płock)
26 lipca od 10:00 do 15:00
27 lipca od 10:00 do 13:00
29 lipca od 11:00 do 17:00
30 lipca od 10:00 do 15:00
Dyżury Komisji Rekrutacyjnej ds. studiów stacjonarnych I stopnia w pokoju nr 18 (ul. Łukasiewicza 17; 09-400 Płock)
15 lipca od 11:00 do 13:00
17 lipca od 11:00 do 13:00
19 lipca od 11:00 do 13:00
22 lipca od 11:00 do 13:00

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Przypominamy również o możliwości aplikowania na studia podyplomowe.

W naszej ofercie dostępne są: