Harmonogram roku akademickiego

Harmonogram zajęć dydaktycznych roku akademickiego 2023/2024 w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku
początek roku akademickiego, początek semestru zimowego 01.10.2023 r.
początek zajęć semestru zimowego 02.10.2023 r
uroczysta inauguracja roku akademickiego w PW Filii w Płocku 03.10.2023 r.
dzień wolny od zajęć dydaktycznych 10.11.2023 r
DZIEŃ PW 15.11.2023 r.
początek wakacji zimowych 23.12.2023 r.
ostatni dzień wakacji zimowych 02.01.2024 r.
koniec zajęć semestru zimowego 28.01.2024 r.
początek zimowej sesji egzaminacyjnej 29.01.2024 r.
egzamin uczelniany z języków obcych na poziomie B2/C1 Academic 29.01.2024 r.
termin przekazania pracy dyplomowej na studiach pierwszego stopnia 29.01.2024 r.
ostatni dzień zimowej sesji egzaminacyjnej 11.02.2024 r.
termin przekazania pracy dyplomowej na studiach drugiego stopnia 11.02.2024 r.
początek okresu rejestracyjnego 12.02.2024 r.
ostatni dzień okresu rejestracyjnego, koniec semestru zimowego 18.02.2024 r.
początek semestru letniego, początek zajęć semestru letniego 19.02.2024 r.
początek wakacji wiosennych 29.03.2024 r.
ostatni dzień wakacji wiosennych 02.04.2024 r.
dzień wolny od zajęć dydaktycznych 29.04.2024 r.
dzień wolny od zajęć dydaktycznych 30.04.2024 r.
dzień wolny od zajęć dydaktycznych 02.05.2024 r.
JUWENALIA w Płocku - dzień wolny od zajęć dydaktycznych  24.05.2024 r.
koniec zajęć semestru letniego 16.06.2024 r.
egzamin uczelniany z języków obcych na poziomie B2/C1 Academic 17.06.2024 r.
początek letniej sesji egzaminacyjnej  17.06.2024 r.
ostatni dzień letniej sesji egzaminacyjnej 30.06.2024 r.
początek wakacji letnich 01.07.2024 r.
ostatni dzień wakacji letnich 01.09.2024 r.
początek jesiennej sesji egzaminacyjnej 02.09.2024 r.
egzamin uczelniany z języków obcych na poziomie B2/C1 Academic 02.09.2024 r.
termin przekazania pracy dyplomowej na studiach pierwszego stopnia 10.09.2024 r.
ostatni dzień jesiennej sesji egzaminacyjnej 15.09.2024 r.
termin przekazania pracy dyplomowej na studiach drugiego stopnia 15.09.2024 r.
początek okresu rejestracyjnego 16.09.2024 r.
ostatni dzień okresu rejestracyjnego 29.09.2024 r.
ostatni dzień roku akademickiego, koniec semestru letniego 30.09.2024 r.

Uwaga:

W semestrze zimowym:

26.10.2023 r. (czwartek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć we wtorek.

W semestrze letnim:

15 maja 2024 r. (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek.

Harmonogram zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2024/2025 w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku