Sekretariat KNEiS

Aktualności sekretariatu

Komunikat 2:

Drodzy Studenci!

Zgodnie z treścią Zarządzenia Rektora PW nr 7/2023 z dnia 16 lutego 2023 r, od dnia 20 marca br., w systemie USOSweb zostanie uruchomiony moduł służący do elektronicznego doręczania studentom pism w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie skreślenia z listy studentów. Prosimy o zapoznanie się z ww. Zarządzeniem.

Komunikat 1:

Drodzy Studenci!

Zachęcamy do składania podań z użyciem nowego modułu podań elektronicznych w USOSweb.

Podania są dostępne w zakładce DLA STUDENTA-> Podania ePW.

Obecnie w zakładce Podania ePW można złożyć:

  • podanie o wydanie zaświadczenia  /Uwaga odnośnie zaświadczeń:Prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania na zaświadczenia z wyprzedzeniem. Podanie należy złożyć elektronicznie w systemie USOSweb w zakładce Dla Studentów – Podania ePW (należy kliknąć w łącze złóż nowe podanie)/.
  • podanie o urlop zdrowotny, nieuwarunkowany i okolicznościowy
  • podanie o przygotowanie suplementu do dyplomu (np.: prośba o załączenie do suplementu informacji o dokonaniach i dodatkowych praktykach)
  • podanie ogólne.

Wnioski o zapomogę i stypendium dla osób niepełnosprawnych również składane są przez USOSweb. Wnioski są dostępne w zakładce DLA WSZYSTKICH -> Wnioski.

Informacja dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia

Terminy realizacji e-kursu Przysposobienie biblioteczne:

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych: 18-21 października 2021
Więcej informacji na temat sposobu logowania się do Platformy Edukacyjnej PW znajdziecie Państwo bezpośrednio na Platformie, jak również na stronie domowej Biblioteki Głównej PW w aktualnościach:
https://bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/618-szkolenie-biblioteczne-dla-studentow-i-roku-studiow-pierwszego-stopnia
Istnieje możliwość przepisania zaliczenia szkolenia bibliotecznego dla studentów, którzy realizowali szkolenie w poprzednich latach lub na innym wydziale PW. W tym celu należy wypełnić formularz (dostępny po zalogowaniu się na uczelniane konto Office 365). Nie przepisujemy zaliczeń ze studiów inżynierskich na magisterskie.

Stypendia

UWAGA !!!

Wnioski o stypendia z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów będą przyjmowane w pok. 102 od 04.10.2022 r. do 15.10.2022 r.

Wszelkie pytania oraz wątpliwości dotyczące wymaganych dokumentów przy składaniu wniosków stypendialnych proszę kierować wyłącznie na adres mailowy: marlena.dobaczewska@pw.edu.pl oraz pod numerem telefonu:  (24) 367 21 16 w godzinach przyjmowania wniosków.

Stypendium socjalne oraz stypendium Rektora

pok. 102

 

poniedziałek - piątek                godz. 9.00 – 14.00

Dodatkowe terminy

piątek (07.10)                         godz. 15.00-17.00

piątek (14.10)                         godz. 15.00-17.00

sobota (15.10)                        godz. 09.00 -14.00                   

 

Wstępny ranking dotyczący stypendium za wyniki w nauce dostępny w gablocie przed Sekretariatem Kolegium.

 

Zapomogi oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych

Wnioski składane poprzez system USOSweb

 

Przypominamy również, że w kontaktach z Sekretariatem Kolegium należy używać wyłącznie studenckiej poczty elektronicznej w domenie PW.

Komunikat 2 Dotyczy studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia w roku akademickim 2022/2023

 

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do Sekretariatu KNEiS (pok.103 GG) po odbiór decyzji o przyjęciu na studia i na podpisanie ankiety osobowej w dniach od 23.09.2022 r. do 30.09.2022 r.

Sekretariat KNEiS jest czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 9:00 - 14:00

oraz w piątki w godz. 9:30 - 13:30.

Więcej aktualności..