Plany zajęć

Aktualne rozkłady zajęć znajdują się w systemie USOSWeb (zakładka MÓJ USOSWEB).

USOSWeb

Rozkłady zajęć modyfikowane są w trybie ciągłym, dlatego też w pierwszym okresie trwania semestru należy zwrócić uwagę na potencjalne zmiany, które będą się pojawiać w rozkładach. Plany zajęć należy sprawdzać w układzie tygodniowym.

Plany zajęć obowiązujące w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023:

kierunek studiów studia stacjonarne  studia niestacjonarne zaoczne
studia pierwszego stopnia
Budownictwo sem. 2 sem. 4 sem. 6 sem. 8 sem. 2 sem. 4 sem. 6 sem. 8
Inżynieria środowiska sem. 2 sem. 4 sem. 6 - sem. 4 sem. 6 -
Mechanika i budowa maszyn sem. 2 sem. 4 sem. 6 SMiA - sem. 2 sem. 4 sem. 6 -
Technologia chemiczna sem. 2 sem. 4

sem. 6 TPN

sem. 6 TTS 

- - sem. 4 sem. 6 -
studia drugiego stopnia
Budownictwo - sem. 2 - - - sem. 2 - -
Mechanika i budowa maszyn sem. 1 - sem. 3 - - sem. 2 - -
Technologia chemiczna sem. 1 - sem. 3 - - - sem. 3 -